click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

เรามาทำ SOCIAL DISTANCING เพิ่มระยะห่างทางสังคม ป้องกัน COVID-19 กันเถอะ

Posted by home-888 on 30 มีนาคม 2020
0

SOCIAL DISTANCING  เพิ่มระยะห่างทางสังคม ป้องกัน COVID-19

SOCIAL DISTANCING  เพิ่มระยะห่างทางสังคม ป้องกัน COVID-19

1. อยู่ห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค
2. อยู่ในบ้านให้มากที่สุด เพราะโอกาสติดโรคน้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก
3. งดรวมตัวในสถานที่ต่างๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะ มากกว่า 50 คนขึ้นไป แต่หากจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกับคนเยอะๆ
5. ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ หรือของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ แต่หากต้องจับให้ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ

ปรารถนาดีจาก โฮม88  ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × one =

Compare Listings