click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

โพสเดียวจบ!! มาตราการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปา

Posted by home-888 on 13 เมษายน 2020
0
โพสเดียวจบ!! มาตราการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปา

โพสเดียวจบ!! มาตราการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปา ?

? ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย ไปจนถึง มิ.ย 63

? ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ

? คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอคืนค่าประกันการใช้น้ำได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย 63 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอผ่านได้ทั้ง 3 ช่องทางดังนี้

  • เว็บไซต์ของ กปน. www.mwa.co.th
  • แอปพลิเคชัน : MWA on Mobile
  • Line : @MWAthailand

เพียงเข้าไปกรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน) และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมระบุช่องทางการชำระเงิน จากนั้นก็รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินภายในวันที่ 5 พ.ค. 63 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกกับบัตรประชาชน ผ่านบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่นเดียวกับระบบของการไฟฟ้า

ข้อมูลจาก : https://bit.ly/2VfUoUR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + nine =

Compare Listings