click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

ข้อดีและขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์

Posted by home-888 on 6 มีนาคม 2020
0

ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว
แต่ละครอบครัวต้องรัดเข็มขัด วางแผนการใช้เงินกันอย่างระมัดระวัง

เพื่อจะได้มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอในแต่ละเดือน! วันนี้ Home88 มี “ข้อดีและขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์” มาฝากกันครับ!

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม หรือทาวเฮ้าส์ คงพอทราบกันบ้างแล้วว่า สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่จะให้อัตราดอกเบี้ยถูกในช่วง 1-3 ปีแรกเท่านั้น ในปีถัดไปอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องมองหาวิธีที่จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยและค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนให้ถูกลง “การรีไฟแนนซ์” เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เจ้าของที่อยู่อาศัย “ควรรู้” เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้การผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นด้วย ลองมาดูกันว่าข้อดีและขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์เป็นอย่างไร

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ คือการเปลี่ยนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใหม่ ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือระยะเวลาในการผ่อนชำระ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินเดิม โดยหลักทรัพย์ที่สามารถทำรีไฟแนนซ์ได้คือ บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพานิชย์ คอนโดมิเนียม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต่อเติมที่อยู่อาศัย

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านก็คือ

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
 • สามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
 • สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชำระได้
 • สามารถเพิ่มวงเงินได้ในกรณีต้องการเงินก้อนไว้ใช้
เปรียบเทียบ

ตัวอย่าง

หากวงเงินกู้คือ 3,500,000 บาท ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรกที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี จากนั้นลอยตัวที่ MLR-0.25% ต่อปี และกำหนดให้จำนวนผ่อนชำระต่องวดเท่ากับ 22,000 บาท ซึ่งเมื่อผู้ขอสินเชื่อผ่อนชำระไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี พบว่า มียอดหนี้คงเหลือ 3,257,972.69 บาท

เมื่อเลือกที่จะรีไฟแนนซ์แล้ว ผ่อนชำระด้วยเงินจำนวนคงที่งวดละ 22,000 บาท จะสามารถผ่อนชำระให้หมดได้ภายใน 286 งวด หรือประมาณ 24 ปี จากเดิมที่ต้องผ่อนชำระถึง 29 ปี

หากพิจารณาเฉพาะจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระไปในช่วงเวลาที่มีการรีไฟแนนซ์แล้ว จะคิดเป็นจำนวนเงิน 2,257,094 บาท จากเดิมที่ต้องเสีย 3,596,093.68 บาท ช่วยประหยัดเงินไปได้ถึง 1,189,715.91 บาท

หลายคนที่ยังไม่คิดรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะคิดว่ามีขั้นตอนยุ่งยาก หรือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อยากให้ลองเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะการรีไฟแนนซ์บ้านไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด และสถาบันการเงินหลายแห่งก็มีโปรโมชั่นดี ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ไปได้มาก

รีไฟแนนซ์ง่ายๆ

การรีไฟแนนซ์บ้านไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดโดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ติดต่อกับธนาคารเดิมเพื่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ บางธนาคารอาจไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หลังจากได้รายการยอดหนี้ที่ต้องการแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่
 • เจ้าหน้าที่จะต้องมาประเมินบ้านหรือทรัพย์สินที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์
 • รอฟังผลการอนุมัติจากธนาคาร
 • หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว เดินหน้าติดต่อกับธนาคารเก่านัดวันไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน นำเอกสารไปไถ่ถอนบ้านจากสินเชื่อเดิม คิดยอดที่ต้องจ่ายเป็นเงินต้นบวกดอกเบี้ย (นับจนถึงวันไถ่ถอน)
 • ติดต่อกับธนาคารใหม่ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อทำสัญญาสินเชื่อใหม่ โดยนัดวันทำสัญญาและโอนบ้านที่ใช้จำนอง อย่าลืมนัดทั้ง 2 ธนาคารมาภายในวันเดียวกัน เพื่อชำระหนี้
 • เดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ณ เขตที่ตั้งของทรัพย์สิน เพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองธนาคารไปด้วย
 • ขั้นตอนสุดท้าย มอบโฉนดที่ได้มาจากสำนักงานที่ดินให้กับธนาคารใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น ติดต่อกับธนาคารเดิมเพื่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ บางธนาคารอาจไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หลังจากได้รายการยอดหนี้ที่ต้องการแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่
 • เจ้าหน้าที่จะต้องมาประเมินบ้านหรือทรัพย์สินที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์
 • รอฟังผลการอนุมัติจากธนาคาร
 • หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว เดินหน้าติดต่อกับธนาคารเก่านัดวันไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน นำเอกสารไปไถ่ถอนบ้านจากสินเชื่อเดิม คิดยอดที่ต้องจ่ายเป็นเงินต้นบวกดอกเบี้ย (นับจนถึงวันไถ่ถอน)
 • ติดต่อกับธนาคารใหม่ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อทำสัญญาสินเชื่อใหม่ โดยนัดวันทำสัญญาและโอนบ้านที่ใช้จำนอง อย่าลืมนัดทั้ง 2 ธนาคารมาภายในวันเดียวกัน เพื่อชำระหนี้
 • เดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ณ เขตที่ตั้งของทรัพย์สิน เพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองธนาคารไปด้วย
 • ขั้นตอนสุดท้าย มอบโฉนดที่ได้มาจากสำนักงานที่ดินให้กับธนาคารใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น
ค่าใช้จ่าย

การรีไฟแนนซ์บ้าน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ากว่าจำนวนเงินที่ต้องเสียไปหากไม่รีไฟแนนซ์ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้

 • ค่าประเมินหลักทรัพย์ (ประมาณ 3,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ค่าอากร 0.05% ของวงเงินขอกู้ใหม่
 • ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)

แม้ว่าการรีไฟแนนซ์บ้านจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการผ่อนบ้านให้หมดเร็ว และเสียค่างวดถูกลง แต่ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์ เจ้าของที่อยู่อาศัยจะต้องศึกษาข้อมูลแต่ละธนาคารให้ละเอียดและแน่ใจว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่นั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน เปรียบเทียบดูว่าค่างวดที่ผ่อนชำระลดลงมากน้อยแค่ไหน ตรวจสอบข้อมูลการไถ่ถอนว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องสอบถามค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการ แล้วนำข้อมูลแต่ละธนาคารมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × two =

Compare Listings